Vraagsturing en innovatie in de zorg

Thema's:

Tijd voor kwaliteit in de zorg

"Verleden heb je, toekomst moet je maken" (Marc Andries)

De gezondheidszorg verandert in sneltreinvaart. We hebben andere opvat­tingen over wat goede zorg is. Niet meer alles overnemen, maar mensen zoveel mogelijk vanuit hun kracht laten leven.

Inzetten op positieve gezondheid in plaats van de ziekte als uitgangspunt. Moderne technologie geeft nieuwe mogelijkheden om zelfstandig te leven.

Intussen vergrijst de bevolking en doen veel meer mensen een beroep op de zorg. Zij krijgen hun zorg voortaan thuis, in hun eigen huis en buurt. Nogal wat cliënten willen eigen regie en zelfstandigheid. Wat betekent dat zorgvoor­zieningen steeds meer ‘op maat’ moeten werken. Intussen hebben we te maken met corona, wat grote gevolgen heeft voor de zorgverlening en het gebruik van voorzieningen.

Actief meedoen in de samenleving kan alleen als de zorg uitgaat van persoonlijk dagritme van mensen. Maar ook mensen die kwetsbaar zijn en 24-uurszorg krijgen, hebben behoefte aan welzijn, eigen bezigheden en een waardig bestaan. Tijd voor zorg die past bij de tijdsbeleving van cliënten.

Dit is een flinke uitdaging voor zorgprofessionals. Vooral als de middelen beperkter zijn dan de groei aan zorg en complexe problematiek. Maar liefst ⅔ van de zorgprofessionals heeft (vaak) last van tijdsdruk in het werk. Goed omgaan met je tijd wordt steeds belangrijker voor medewerkers in de zorg.

Wat doet Artemea?

Artemea is een onafhankelijk bureau, gespecialiseerd in vraagsturing, moderne kwaliteitszorg en zelfmanagement. Bij ons kun je terecht voor advisering, onderzoek en inspiratie. We ontwikkelen praktische kennis die past bij de tijd van nu en de toekomst. Ons programma ‘Tijd voor zorg, zorg voor tijd’ verbetert de afstemming van zorgtijd op cliënten en maakt tijdsdruk hanteerbaar.

We dragen bij aan een betere tijdsbeleving in de zorg. We zijn in staat om regelarme zorg te bevorderen met inspiratiesessies over tijdstijlen en het letterlijk ‘nemen’ van tijd voor zorg. Waardoor zorgprofessionals in hun kracht staan en voelen dat zij zelf invloed hebben op hun tijdsdruk en tijdsbeleving tijdens de zorgverlening.

Ook dragen we bij aan nieuwe thema’s, met ons programma voor leven in vrijheid en veiligheid. Kwaliteit, persoonsgerichte zorg en tijd nemen voor zorg zijn sterk verbonden met elkaar!

Op de website neemjetijd.nl is meer informatie te vinden over ‘tijd nemen’ als persoonlijke weg. Ook voor wie niet in de zorg werkzaam is,

"Luister naar patiënt en laat ons de tijd indelen."

Artikel Algemeen Dagbladartikel (PDF)
Tijd voor zorg, zorg voor tijd. Tijdbesparend werken aan persoonsgerichtezorg.
Auteur: G. Verbeek Publicatie

 Wat zou je doen als je een uur extra per dag had? Deze vraag hebben we gesteld aan voorbijgangers. Bekijk de spontane reacties.

Babbelbox: Wat zou jij doen met één uur extra in de zorg? Thema: Tijd voor Zorg