Opdrachtgevers en Samenwerkingspartners

Thema's:

OPDRACHTGEVERS EN SAMENWERKING

Artemea werkt als onafhankelijk bureau met andere partijen en organisaties in de zorg aan meer vraaggerichtheid en vraagsturing bij cliënten.

Afgelopen jaren hebben wij dit onder meer met de volgende organisaties gedaan: