Over Artemea

Thema's:

WIE EN WAT IS ARTEMEA?

Artemea is een bureau voor ontwikkeling, advisering, en toegepast onderzoek. Artemea is gespecialiseerd in vraaggestuurde zorg, moderne kwaliteitszorg en omgaan met tijd in de zorg. Wij ondersteunen organisaties en daarin werkzame managers, zorgverleners en gebruikersgroepen bij vernieuwingen waarin de klant van zorg centraal staat. We merken dat er een grote behoefte is aan deskundige advisering, waarin het cliëntenbelang de kern is van verbeteringen. Ons eigen werkplezier is het om bij te dragen aan een betere zorg voor die cliënt. Artemea beschikt over een integrale deskundigheid op het gebied van vraaggericht werken, zorgprofessionaliteit en organisatiekunde. De partners van Artemea zijn afkomstig uit de praktijk. Zij kennen de problemen én mogelijkheden in de zorg uit eigen ervaring.

HOE VINDT U ONS?

Postadres: Hertoglaan 1, 5213 XV 's-Hertogenbosch.

Artemea is telefonisch bereikbaar via 085-877 1439.
Per e-mail: .

Wij maken gebruik van trainings- en vergaderruimtes van het Coachhuis, op 20 locaties door het land.

WERKZAAMHEDEN

Wat kunt u van ons verwachten?

Onze expertise:

Artemea is geregistreerd in het CRKBO.

ORGANISATIE EN SAMENWERKING IN ARTEMEA

Artemea, in 2001 opgericht door Gabriëlle Verbeek, is een netwerkorganisatie. Er zijn zelfstandige medewerkers en partners betrokken met verschillende deskundigheid en achtergrond. Doel van de samenwerking is: een optimaal product en maximale dienstverlening aan klanten en opdrachtgevers kunnen bieden. Daarnaast vinden wij het plezierig om onze kwaliteiten te versterken en elkaar te stimuleren in het werk.

Partners en medewerkers bij Artemea zijn onder meer:

Gabriëlle Verbeek

Gabriëlle Verbeek studeerde geneeskunde Vrije Studierichting (sociale gezondheidszorg) en heeft een Master of Business Administration (MBA) gedaan. Haar interessegebied was jarenlang de kwaliteit van zorg, waarbij ze grote landelijke kwaliteitsprojecten en kwaliteitsprogramma’s heeft opgezet. Gabriëlle is als beroepsbeoefenaar en manager / bestuurder werkzaam geweest in de ouderenzorg, thuiszorg, kinderopvang en de GGZ. Heeft daarnaast gewerkt als programmacoördinator bij het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn (Vilans). Na 25 jaar werkervaring in de zorg richtte zij Artemea op, bureau voor vraagsturing, timing en zelfmanagement in de zorg. Zij is zorginnovator, onderzoeker en organisatiewetenschapper. In 2011 promoveerde zij op het vraagstuk van tijdsbeleving, tijdsdruk en 'timing' in de zorg, getiteld: Zorg, een kwestie van tijd. Momenteel is zij naast haar werk bij Artemea toezichthouder in de zorg en gastdocent op HBO en universiteit.


Artikel Skipr (PDF)

"Graag draag ik bij aan kwaliteit van leven van mensen die langdurig zorg nodig hebben. Hierbij zet ik visie en praktische concepten in voor de alledaagse werkelijkheid van mensen. Toetssteen is wat voor hen 'werkt' en ertoe doet.
Ik heb me uitgebreid verdiept in kwaliteitszorg, maar ook in het vraagstuk van tijdsbeleving en tijdsdruk. Een actueel probleem, niet alleen in de zorg, ook daarbuiten. Kwaliteit en tijd hebben veel met elkaar te maken. Als professionals gehaast werken, maken ze sneller fouten en hebben ze minder echte aandacht voor de cliënten. Tegenwoordig wil ik mensen en organisaties inspireren om tijd te zien als bron van mogelijkheden in plaats van een dagelijks gevecht. Gelukkg is het omgaan met tijd in de zorg te leren. Bijvoorbeeld door tijdvreters in het werk op te sporen en aan te pakken. Als kennisontwikkelaar hebben we bij Artemea gezorgd voor nieuwe praktijkkennis en competenties voor toepassing in zorg en onderwijs. Dat geldt voor vraagsturing, kwaliteitszorg en goed omgaan met tijd."

Suzanne van der Meulen-Arts

Suzanne van der Meulen-Arts studeerde gezondheidswetenschappen met als specialisatie verplegingswetenschap aan de Universiteit Maastricht. Vanaf 1992 is zij werkzaam als onderzoeker bij o.a. het Nivel (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) in Utrecht. Zij heeft onderzoek verricht op het gebied van pijnbestrijding, huisartsenzorg, thuiszorg en transmurale verpleging. Daarnaast participeerde zij in een Europees samenwerkingsproject op het gebied van openbare volksgezondheid.

In 2002 promoveerde Suzanne aan de Universiteit Maastricht op een onderzoek naar de inhoud en kwaliteit van arbeid van uitvoerenden in de gezinsverzorging (‘Caring as an occupation’).

Sinds januari 2000 leidt Suzanne haar eigen bedrijf, SiZoP (Samenwerking In ZOrgProjecten). Het bedrijf ondersteunt zorg- en onderzoeks­instellingen in een grote variëteit van zorg- en welzijnsprojecten.

Paul van Rossem

Paul van Rossem is afgestudeerd als ingenieur aan de Universiteit Twente en heeft daarna veel ICT projectervaring opgedaan bij Northern Telecom Canada, Philips Medical Systems en Fokker Space (het huidige "Dutch Space"). Sinds 1995 leidt hij het softwarebedrijf Van Rossem Timeware dat gespecialiseerd is in technische toepassingen, zoals ruimtevaart (ESA), simulaties en verkeer.

Management Games - Tezamen met een bedrijfskundige/econoom en een aantal vakspecialisten wordt een serie management games ontwikkeld, welke als onderdeel van een bedrijfs- of managementtraining uitgevoerd kunnen worden. De focus van deze trainingen is gericht op het nemen van een aantal samenhangende beslissingen, gebaseerd op een tevoren vastgestelde strategie, zodanig dat de gestelde bedrijfsdoelen optimaal worden bereikt. Dit gebeurt in onderlinge concurrentie op een gemeenschappelijke markt.

Het management game kan in overleg geheel aan de gewenste instellingssituatie of marktomstandigheden worden aangepast, zodat voor elke groep een optimaal trainingseffect wordt bereikt.

Hedwig Schlötjes-Belle

Hedwig Schlötjes-Belle studeerde Voeding van de Mens aan de Wageningen Universiteit. Tijdens haar afstudeerproject werkte zij bij het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn mee aan de ontwikkeling van richtlijnen huishoudelijke zorg voor de thuiszorg "Stof genoeg". Ze heeft tien jaar bij het NIZW gewerkt aan diverse projecten in de zorg. Samen met haar eigen werkervaring in de thuiszorg vormt dit een goede basis om situaties in de zorg te herkennen en werkbare oplossingen te vinden en te implementeren.

Haar motto voor organisaties en medewerkers in de zorg luidt: Maak het verschil! Ga na wat deze ene zorgvrager belangrijk of ontzettend prettig vindt en probeer dit voor hem te doen. Vaak zijn wensen van zorgvragers helemaal niet opzienbarend of tijdrovend. Je kunt een zorgvrager erg blij maken met iets kleins. "Heerlijk, een boterham met echt goede oude kaas. Niet zo’n plastic voorgesneden lap plastic die ze laten doorgaan voor kaas."

Sinds september 2004 heeft Hedwig haar eigen bureau E-learning Made Easy gestart. Naast trainingen en advies, schrijft Hedwig publicaties en (interactieve) lesmodules.

Peter van den Boom

Peter van den Boom is sinds 1988 consultant bij Boom Training and Consultancy en docent bij verschillende master- en MBA-opleidingen. Zijn specialisaties zijn organisatieontwikkeling, human resource management en leiderschap. Hij begeleidt vaak workshops over deze onderwerpen en publiceert geregeld over effectieve en humane organisaties.