Thema "Vraagsturing"

Thema's:

Vraagsturing

Vraaggericht betekent: elke cliënt zien als een individu, waar het aanbod zich zoveel mogelijk aan aanpast. Vraaggestuurde zorg gaat verder: de cliënt stuurt zelf de zorg en diensten aan, bijvoorbeeld met een persoonsgebonden budget. Om dit in praktijk te brengen in een bestaande organisatie is een omslag nodig in denken en handelen.

Over deze en andere vraagstukken organiseren wij workshops en leertrajecten voor medewerkers, management en cliëntenvertegenwoordigers in instellingen in de gezondheidszorg. Inhoud en omvang van het programma stellen we samen in overleg vast, waarbij we zo mogelijk casuïstiek uit de eigen praktijk hanteren. Daarmee willen we optimaal aansluiten bij wat leeft in de organisatie.

Onze trainingen op het gebied van vraaggericht werken zijn te vinden onder Trainingen Vraaggericht Werken.

Ander thema: Zelfmanagement

Ander thema: Tijd voor zorg

Ander thema: Essenties van kwaliteit

Ander thema: Virtuele zorgwerelden

Ander thema: Vrijheid en veiligheid

Ander thema: Zelforganisatie