Thema "Essenties van Kwaliteit"

Thema's:

Essenties van Kwaliteit: van papier naar passie

Gezien onze ruim 30-jarige ervaring met kwaliteitszorg geven wij graag advies over het werken aan kwaliteit op een moderne manier. Inzet van tijd en middelen zal cliënten zoveel mogelijk ten goede moeten komen. Bureaucratie gaat ten koste van medewerkerstevredenheid en aandacht voor cliënten. Wij kunnen met u bestaande kwaliteitssystemen doorlichten op zinvolheid en actualisatie. Zo nodig zetten wij nieuwe verfrissende methoden in om de passie in het werk bij medewerkers terug te brengen.

Deze trajecten zijn altijd ‘op maat’ en worden ingezet nadat wij een gezamenlijk beeld hebben van doel en insteek.

Onze trainingen op het gebied van kwaliteit zijn te vinden onder Trainingen Kwaliteit.

Relevante publicaties:

Ander thema: Vraagsturing, juist nu

Ander thema: Zelfmanagement

Ander thema: Tijd voor zorg

Ander thema: Virtuele zorgwerelden

Ander thema: Vrijheid en veiligheid

Ander thema: Zelforganisatie