Thema "Zelfmanagement"

Thema's:

Zelfmanagement

Zelfmanagement betekent dat iemand die een ziekte of beperking heeft zoveel mogelijk het leven leidt zoals hij of zij dat het liefste zou doen. Je zoekt naar een balans tussen wat de ziekte van je vraagt, en hoe je met je leven omgaat.

Samen met je omgeving en zorgverleners ga je op zoek naar de balans die bij jou past. Goed zelfmanagement kan ervoor zorgen dat je de regie over je leven en ziekte krijgt. Hiervoor heb je informatie en kennis nodig, die je gaat toepassen. Maar ook een beeld van de keuzes die je wilt maken.

Zelfmanagement helpt mensen met een chronische ziekte of beperking dus om een optimaal leven te leiden. Om die de dingen doet die belangrijk zijn. In dit filmpje wordt zelfmanagement duidelijk, vanuit het perspectief van een jongere met een aangeboren slokdarmafwijking. Hij werkt nauw samen met zijn behandelaars waardoor hij vrijer kan leven.

Voor zelfmanagement is belangrijk dat je je eigen situatie in kaart brengt en eigen doelen bepaalt en 'op eigen wijze' leeft. Artemea ondersteunt dit onder meer met methodieken voor eigen regie en zelfsturing. Wij hebben in samenwerking met beroepsgroepen en cliëntenorganisaties methodieken ontworpen, die een handvat geven om de vraag van cliënten in kaart te brengen. Voorbeelden hiervan zijn het leefplan voor mensen met lichamelijke of geestelijke aandoeningen en het ondersteuningsplan / persoonlijk plan. Deze methodieken ontwikkelen wij in samenspraak met cliëntengroepen.

Wij hebben voor professionals trajecten waarmee deze methodiek in korte tijd kan worden geleerd en toegepast, waarbij de deelnemers voor zichzelf of één van hun cliënten een leefplan opstellen.

Een leefplan is méér dan een zorgplan.

Bij een leefplan gaat het niet alleen om het leveren van goede zorg, maar ook om het welzijn en de persoonlijke omstandigheden van de cliënt. De kwaliteit van leven is voor elke cliënt uniek. De één is gebaat bij vroeg opstaan en snelle verzorging, zodat er veel ruimte is voor het eigen dagprogramma. Voor de ander is het nodig de zorg af te stemmen op de behoefte van de cliënt aan bepaalde contacten met familieleden of vrienden.

Een leefplan is zinvol...

Het leefplan wordt door een cliënt en een medewerker samen opgesteld.

Medewerkers in de zorgsector hebben meestal een training nodig om met het leefplan te kunnen werken. Artemea geeft zo’n training, onder meer voor medewerkers in de ouderenzorg en voor de zorg bij mensen met een handicap. Afhankelijk van het niveau van de medewerkers (basishouding, communicatieve vaardigheden) hebben zij drie tot zes bijeenkomsten nodig om de principes van het werken met leefplannen onder de knie te krijgen. Onze training werkt met het leefplanmodel ‘schijf van 5’, opgesteld door Artemea met steun van de LOC en Sting (beroepsorganisatie voor de verzorging). Medewerkers in de zorg leren dit model met bijbehorende werkvormen toe te passen. Indien daar behoefte aan is, krijgt uw organisatie advies om het leefplan te implementeren als onderdeel van de bedrijfsvoering.

Onze leefplan trainingen en support zijn te vinden onder Trainingen Zelfmanagement.

Ander thema: Vraagsturing, juist nu

Ander thema: Tijd voor zorg

Ander thema: Essenties van kwaliteit

Ander thema: Virtuele zorgwerelden

Ander thema: Vrijheid en veiligheid

Ander thema: Zelforganisatie