Thema "Tijd voor Zorg"

Index Thema Tijd voor zorg:
Dilemma's en oorzaken:
Beter omgaan met tijd:
Anders organiseren met tijd:

Thema 'Tijd voor Zorg' - competenties en vaardigheden

Competenties en Vaardigheden

Er zijn vijf competenties om goed met tijd in de zorg om te gaan:

Lees verder: Tijdstijlen

Lees verder: Tijdvreters aanpakken

Lees verder: Meer voor teams

Lees verder: Anders organiseren met tijd