Thema "Tijd voor Zorg"

Index Thema Tijd voor zorg:
Dilemma's en oorzaken:
Beter omgaan met tijd:
Anders organiseren met tijd:

Thema 'Tijd voor Zorg' - rust bewaren

Rust Bewaren

Werken in de zorg vraagt om een houding van ‘rust’. Natuurlijk is het van belang om vlot door te werken, maar uiteindelijk werk je met mensen. Jouw gedrag van haast of ‘drukte’ heeft invloed op de manier waarop zij de zorg ervaren. Als je gespannen werkt, dan merken mensen dat. Het kan zijn dat ze daardoor minder aan je vragen of je juist overladen. Als je een rustige houding hebt en jezelf ook rustig voelt, dan kan je veel aan. Je bewaart het overzicht en je bent er voor de ander. Omdat je je niet gespannen voelt, kun je ontspannen reageren op wat er gebeurt en maak je contact met cliënten en collega's. Voor jezelf is het grote voordeel dat je minder stress hebt en minder moe thuis komt.

Observeer tijdens een dienst:

 • Welke momenten van rust en onrust heb je?
 • Op welke momenten voel je ‘druk’
 • Hoe voel je je dan? Wat gebeurt er met je ademhaling?
 • Wat maakt dat je je weer rustiger gaat voelen?


©2014 V&VN en Artemea

10 Tips om rust te bewaren:

 1. Begin je dienst altijd op tijd of kom iets eerder.
 2. Concentreer je op 1 ding tegelijk.
 3. Gebruik je bioritme.
 4. Als je merkt dat je gaat rennen: verlaag je tempo bewust. Loop iets langzamer.
 5. Zeg niet: “ik heb teveel te doen”, maar “wat kan ik laten liggen?”
 6. Hou plezier vast, gebruik je humor.
 7. Beperk het gebruik van GSM en sociale media tot het hoogst noodzakelijke.
 8. Neem bij hectische diensten een korte time out van 2 minuten.
 9. Kijk elke dienst aan het eind even terug op hoe het ging.
 10. Stop op tijd.

Neem 1 of 2 tips en probeer ze een week lang uit.

Lees verder: Competenties en vaardigheden

Lees verder: Tijdstijlen

Lees verder: Tijdvreters aanpakken

Lees verder: Meer voor teams

Lees verder: Anders organiseren met tijd