Thema "Tijd voor Zorg"

Index Thema Tijd voor zorg:
Dilemma's en oorzaken:
Beter omgaan met tijd:
Anders organiseren met tijd:

Thema 'Tijd voor Zorg' - tijdstijlen

Werken met Tijdstijlen

Medewerkers in de zorg reageren niet hetzelfde op tijdsproblemen en situaties in hun werk. Er zijn in de praktijk grote verschillen. Uit promotieonderzoek (“Zorg, een kwestie van tijd”, Verbeek 2011) blijkt dat er in de langdurige zorg uiteenlopende tijdstijlen zijn te vinden. Een tijdstijl is een persoonlijke manier van omgaan met de tijd. Mensen gaan nu eenmaal anders om. De ene collega is heel precies met tijdafspraken, de ander is wat flexibeler met tijd. Er zijn in de praktijk zes tijdstijlen.

Zes Tijdstijlen van Zorgmedewerkers

Wat is jouw Tijdstijl?

Een werkvorm waarmee je kunt nagaan hoe je eigen tijdstijl is. Analyse geeft inzicht in de verschillen tussen mensen, maar vooral inzicht in jezelf. Wat is je natuurlijke manier van doen?Als je beter ziet hoe jezelf met tijd omgaat, weet je wat jouw sterke kant is en eventueel ook wat je graag meer zou willen ontwikkelen.
Interactieve werkvorm "Jouw tijdstijl: hoe ga jij om met tijd?"

Vragen voor reflectie

Vragen voor reflectie tijdstijl zorgprofessionals

  1. Wat is jouw persoonlijke tijdstijl in je werk?
  2. Is dit hetzelfde of afwijkend van hoe je privé omgaat met je tijd?
  3. Welke voordelen heeft deze tijdstijl?
  4. Zou je iets van een andere tijdstijl willen overnemen?

Tijd voor Cliënten

Mensen die als cliënt gebruik maken van zorg hebben grote verschillen in de manier waarop zij met hun dag omgaan en wat zij vervolgens vragen van de verzorging, als het om afstemming gaat. Uit onderzoek (Verbeek 2011) blijkt dat er in de langdurige zorg uiteenlopende tijdstijlen zijn te vinden.

Zes Tijdstijlen van Cliënten

Afstemmen op de tijd van de cliënt

“Nu ik weet dat ze bij mij altijd voor 10 uur komen, kan ik zelf mijn ochtend verder indelen. En als het een enkel keertje toch niet lukt, dan bellen ze.” (cliënt van thuiszorg)

Afstemmen van de zorg op het ritme van de cliënt is geen luxe maar noodzaak. Als mensen het ritme van een organisatie moeten volgen, verdwijnt hun persoonlijk dagritme in veel gevallen en worden zij meer en meer geleefd en afhankelijk. Dit heeft behalve met de lichamelijke situatie te maken met persoonlijke opvattingen over tijd en keuzes over het verdere leven. Wanneer men volgens de eigen tijdstijl kan leven, dan loopt vaak ook de zorg veel soepeler.

Voorkeuren van de cliënt

Om achter de tijdwensen van de cliënten te komen, kunnen zorgmedewerkers hier gerichter naar vragen.
"Tijdwensen in kaart brengen bij cliënten" (PDF)

Lees verder: Tijdvreters aanpakken

Lees verder: Meer voor teams

Lees verder: Anders organiseren met tijd