Thema "Tijd voor Zorg"

Index Thema Tijd voor zorg:
Dilemma's en oorzaken:
Beter omgaan met tijd:
Anders organiseren met tijd:

Thema 'Tijd voor Zorg' - tijdvreters aanpakken

Tijdvreters Aanpakken

Veel voorkomende knelpunten wat betreft tijdsdruk in de zorg hebben te maken met ‘tijdvreters’. Het gaat hier om routines en activiteiten die onnodig veel tijd kosten en ten koste gaan van de kern van het werk: zorg en aandacht voor cliĆ«nten.

Voorbeelden van tijdvreters zijn:

Op sommige tijdvreters heeft een team niet of beperkt invloed. Er zijn nogal wat tijdvreters die bij nader inzien wel kunnen worden aangepakt of waarvan de belasting kan worden verminderd.

Wat is jouw belangrijkste tijdvreter? Vul in en kijk hoe dit voor jou en je collega's is.
Interactieve werkvorm "Tijdvreters aanpakken".

Lees verder: Meer voor teams

Lees verder: Anders organiseren met tijd