Thema "Tijd voor Zorg"

Index Thema Tijd voor zorg:
Dilemma's en oorzaken:
Beter omgaan met tijd:
Anders organiseren met tijd:

Thema 'Tijd voor Zorg' - bewustwording versterken

Bewustwording Versterken

Om na te gaan of er in een team sprake is van de ervaring van tijdsdruk is het mogelijk om dit zichtbaar en bespreekbaar te maken. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van de Tijdsdrukmeter, een instrument dat in zorgteams wordt benut.
Interactieve werkvorm "Mijn gevoel over tijd".

Bewustwording van de eigen tijdsbeleving en gericht kijken waar dit aan ligt, ondersteunt medewerkers om er zelf actief wat aan te doen. Een voorbeeld is te vinden in het artikel "Stop de stress in de zorg", artikel TvV.

Lees verder: Oorzaken in kaart

Lees verder: Beter omgaan met tijd

Lees verder: Anders organiseren met tijd