Thema "Tijd voor Zorg"

Index Thema Tijd voor zorg:
Dilemma's en oorzaken:
Beter omgaan met tijd:
Anders organiseren met tijd:

Thema 'Tijd voor Zorg' - coachen op competenties

Coachen op Competenties

Hoe ga jij om met tijdsdruk in het team? Met behulp van deze checklist kun je nagaan hoe je zelf als coach of leidinggevende je team ondersteunt bij het hanteren van tijdsdruk.
Interactieve werkvorm "Checklist voor coaches en leiding".

Leidinggevenden en coaches bieden wij met een train-de-trainerprogramma de mogelijkheid om teams te ondersteunen op goed omgaan met tijd in de zorg.
Hoe coach ik op tijd in de zorg?

Zelfsturende teams

Zelfsturing in de zorg is ‘hot’. Het lijkt dé oplossing voor teveel bureaucratie, teveel overhead en te weinig klantsturing. Maar echt goed werken als zelforganiserend team vraagt veel van de vaardigheden en competenties. Artemea biedt ondersteuning via een kortdurend programma. In deze workshop gaan we in op de verandering die het betekent voor de praktijk. Hoe kun je gebruik maken van de goede kanten ervan? We gaan het idee van een zelfsturend team vorm en inhoud geven. Er is veel ruimte voor uitwisseling van ervaringen en casuïstiek.
Training "Zelfsturend organiseren in de tijd".

Lees verder: Adviezen voor managers