Thema "Tijd voor Zorg"

Index Thema Tijd voor zorg:
Dilemma's en oorzaken:
Beter omgaan met tijd:
Anders organiseren met tijd:

Thema 'Tijd voor Zorg' - tijdculturen in de zorg

Tijdcultuur

“Bij ons is het in de organisatie altijd druk. We hebben nooit meer ergens tijd voor. Je kunt het ook niet rustig hebben. Dat is not done.”

De manier waarop in organisaties met tijd wordt omgegaan wordt bepaald door de cultuur. In elke organisatie bestaan ongeschreven regels over hoe je met je tijd omgaat. In sommige organisaties is er weinig controle en veel vrijheid om zelf je werkdag in te delen. In andere instellingen wordt scherp toegezien op verspillingen. Of moet elke minuut geregistreerd worden. Dit heeft invloed op de tijdsbeleving en de ervaren tijdsdruk.

Stijl van leidinggevenden

De leidinggevende heeft een voorbeeldfunctie voor de manier waarop medewerkers met tijd omgaan. Als de leidinggevende moeite heeft om tijd te nemen voor een gesprek, werkt dat door op de werkvloer. Managers en leidinggevenden kunnen bewust hun eigen tijdstijl inzetten. Bijvoorbeeld door wel of niet aanwezig of beschikbaar te zijn. Verder kunnen zij gericht het team coachen om effectief met tijd om te gaan.

Lees verder: Coachen op competenties

Lees verder: Zelfsturende teams

Lees verder: Adviezen voor managers