Thema "Tijd voor Zorg"

Index Thema Tijd voor zorg:
Dilemma's en oorzaken:
Beter omgaan met tijd:
Anders organiseren met tijd:

Anders omgaan met tijd in de zorg

"Zo ga je om met de factor tijd." - Gabriëlle Verbeek en Mirjam Bedaf -- Artikel in Tijdschrift TvV. artikel (PDF)

De tijdsdruk in de zorg neemt toe. Zorgmedewerkers moeten veel tegelijkertijd doen en lopen daarbij vaak tegen allerlei tijdsproblemen aan. Gabriëlle Verbeek heeft een promotie-onderzoek uitgevoerd naar tijdsperspectieven in de zorg. Het onderzoek heeft geleid tot nieuwe kennis over tijdsdruk, tijdsbeleving en afstemming van zorgvraag en zorgaanbod. We geven lezingen en interactieve workshops op maat. Deze zijn te vinden via Trainingen Tijd. Met organisaties die een concrete ondersteuningsvraag hebben, bespreken we graag hun behoefte en laten we zien wat onze mogelijkheden zijn.

Lees verder: Dilemma's en oorzaken

Lees verder: Beter omgaan met tijd

Lees verder: Anders organiseren met tijd

Ander thema: Vraagsturing, juist nu

Ander thema: Zelfmanagement

Ander thema: Essenties van kwaliteit

Ander thema: Virtuele zorgwerelden

Ander thema: Vrijheid en veiligheid

Ander thema: Zelforganisatie