Thema "Ruimte voor Zelforganisatie"

Thema's:

Ruimte voor Zelforganisatie

Zelforganisatie is het natuurlijke proces waarbij in een chaotisch en complex systeem spontaan structuren ontstaan. Zelforganisatie lijkt een antwoord op de uitdaging voor een zorgbehoefte die steeds complexer wordt en steeds sneller verandert. In zorgcoöperaties staan zelfsturing en beperking van onnodige overhead centraal, waardoor optimaal met tijd en geld kan worden gewerkt.

Bekijk How citizens and entrepreneurs work together: Willemien Visser, over Zorgcoöperatie Zoetermeer, op Youtube.

Naast zorgcoöperaties zijn wooninitiatieven in opmars. Een wooninitiatief bestaat uit minimaal 3 bewoners op één adres of binnen een straal van 100 meter, die over tenminste één gemeenschappelijke verblijfsruimte beschikken voor het ontplooien van gezamenlijke activiteiten.

Artemea ondersteunt (nieuwe) zorgcoöperaties en wooninitiatieven met behulp van actie-onderzoek en organisatie-advies. Trajecten op maat.

Ander thema: Vraagsturing, juist nu

Ander thema: Zelfmanagement

Ander thema: Tijd voor zorg

Ander thema: Essenties van kwaliteit

Ander thema: Virtuele zorgwerelden

Ander thema: Vrijheid en veiligheid