Trainingen Artemea

Trainingen per thema:

Trainingen

Artemea biedt diverse trainingen en inspiratietrajecten aan.

Opname van jaarcongres "Buurtzorg Nederland"

Tijd voor Zorg

Inspiratie workshops die gecombineerd of los van elkaar zijn te volgen

Tijd voor Zorg 1: "Verlaag je tijdsdruk, versterk je tijdstijl!"

Over het ontdekken van tijdstijlen en goed omgaan met tijdsdruk in de zorg.

Voor details, zie deze beschrijving (PDF).

Tijd voor Zorg 2: "Neem de tijd voor je cliënt!"

Hoe stem je beter af op het dagritme van je cliënt, in deze tijd van productiedruk en zorgverzwaring?

Voor details, zie deze beschrijving (PDF).

Tijd voor Zorg 3: "Pak je tijdvreters aan!"

Door 'tijdsparend' te werken. kun je als professional met meer aandacht en efficiency werken.

Voor details, zie deze beschrijving (PDF).

Tijd voor Zorg - interactieve e-learning voor zorgprofessionals

Tijdsdruk aanpakken in zorgteams? Ja, dat kan! Deze e-learning helpt zorgprofessionals om beter met tijd om te gaan. Zodat zij aan het hart van hun werk toekomen en tijdvreters oplossen.

Voor details, zie deze beschrijving (PDF).

Voor het aanvragen van deze training, zie deze pagina.

Train-de-trainer ‘Zorg, een kwestie van tijd!’

Veel medewerkers in de zorg hebben geen passende vorm van time-management in hun opleiding gehad, terwijl zij dagelijks complexe keuzes maken. Coaching kan hen helpen hun vaardigheden te ontwikkelen.

Voor details, zie deze beschrijving (PDF).

Tijd is geld, zorg is tijd nemen - Van tijdsdruk naar meer balans in je tijd

Mensen die (langdurig) gebruik maken van zorg, hebben ondersteuning nodig die past bij hun leefwijze. Maar intussen is er druk op de productie en moet alles in minder tijd worden gedaan. Hoe krijg je dit voor elkaar? Met deze workshops ga je praktisch aan de slag om je je vaardigheden te verbeteren.

Voor details, zie deze beschrijving (PDF).

Workshop ‘Tijd in de zorg, van frustratie naar inspiratie’

Hoe kan tijd meer inspiratiebron worden voor medewerkers en managers? Dit door meer aan te sluiten op de tijdsbeleving van cliënten en balans te houden in het eigen werk. Tijdens deze workshops worden tijdsperspectieven inzichtelijk en bespreekbaar gemaakt. Voor cliënten, professionals en management/organisatie. Het programma is interactief met veel ruimte voor uitwisseling. De doelgroep kan variëren, het programma wordt op maat gemaakt.

Voor details, zie deze beschrijving (PDF).

Tijd voor Behandeling – Werk met je collega's effectiever in de tijd

“Ik heb het gevoel dat ik elke werkdag tijd tekort kom. Er zijn aldoor zaken die ook nog moeten, zoals het bijwerken van ons behandelplan en nieuwe registraties. We lopen voortdurend achter onszelf aan.

Voor details, zie deze beschrijving (PDF).

Kwaliteit

Workshop ‘Kwaliteit: terug naar de essentie in de zorg’

Kun je niet certificeren en toch een goede kwaliteit leveren aan cliënten? Is dit ook hard te maken naar de buitenwereld? Hoe hou je de essentie van kwaliteit overeind te midden van stelselwijzigingen, aanbestedingen en andere veranderingen die tijd en energie vragen?

Het doorlichten van gangbare kwaliteitssystemen en screening ervan op zinvolheid en actualisatie is één van onze bijdragen aan een beter functionerende kwaliteit. Zo nodig zetten wij nieuwe verfrissende methoden in om de passie in het werk bij medewerkers terug te brengen en helpen u aan eigentijdse handvatten om de kwaliteit te verduidelijken, waaronder het 'kwaliteitsmanifest', dat door ons met succes in verschillende organisaties is toegepast. In company traject, programma op maat.

Virtueel Ondernemen in de Zorg

Virtuele werelden en Serious Gaming versterken de mogelijkheid om in de zorg een leerproces te hebben waarin deelnemers in korte tijd grote sprongen maken in hun ontwikkeling, omdat zij in een oefensetting een grote(re) verantwoordelijkheid krijgen om beslissingen te nemen.

Serious Zorggame 'Het Zorghotel: beheersmatig denken en werken voor managers'

Artemea heeft in samenwerking met Van Rossem Timeware een training ontwikkeld met als thema “beheersmatig denken en werken in de zorg”. Deze training maakt gebruik van een simulatie waarmee managers zich bekwamen in het omgaan met cliëntvragen in combinatie met marktgericht werken. Doel: de deelnemers ondersteunen bij het toepassen van beheersmatig en marktgericht denken en werken in de zorg.

Managers krijgen de kans om te oefenen in een veilige spelsituatie. Een management game is een simulatieprogramma op de computer, waarmee de effecten van beslissingen, bijvoorbeeld over inzet van formatie en verzuimbeleid, direct zichtbaar worden. De cursisten krijgen direct feedback op het eigen handelen. Het spelen van een managementgame is verrassend en geeft een frisse kijk op de uitdagende kanten van financieel beheer. Het Zorghotel kan zowel bij operationeel managers als bij tactisch en strategisch management worden ingezet. De vraagstelling en opzet van het spel wordt aangepast aan de doelgroep. Zo nodig kunnen specifieke thema's worden ingebouwd zoals:

De spelsituatie

De situatie die gesimuleerd wordt is de volgende: De cursisten zijn (voor één dag) aangesteld als manager van één van de Zorghotels in een concern met drie of meer van deze hotels. In het Zorghotel komen gasten voor een periode van enkele weken of maanden in het zorghotel in een eigen kamer met verschillende voorzieningen (huishouden, verzorging, behandeling, recreatie). Als resultaatverantwoordelijk manager nemen de cursisten alle beslissingen over aanstellen van personeel, cursussen, marketing ten opzichte van de klant, uitbreiding en inkrimping van het aantal kamers, kwaliteitsbeleid, personeelsbeleid, enzovoorts. Als de beslissingen zijn genomen, krijgen zij direct de resultaten voor het Zorghotel te zien. Lukt het om uit de rode cijfers te blijven en het Zorghotel intern goed te beheren en extern een plek op de markt te veroveren?

Het leerprogramma