Hoe ga jij om met de tijdsdruk in het team?
StellingAntwoord
Ik doe er niets mee, mijn eigen tijdsdruk is te hoog.
Ik laat de mensen in het team stoom afblazen als ze tijdsdruk voelen.
Ik vind dat het team een verkeerd beeld heeft van de situatie.
Ik pak de ergste klagers meteen aan.
Ik vraag door op redenen en situaties van tijdsdruk.
Ik ga met het team knelpunten analyseren.
Ik voel me aangesproken dat we het team niet helpen.
Ik voel me machteloos als ze bij me komen met hun verhalen.
Ik gebruik creatieve werkvormen om mensen te betrekken.
Ik zie tijdsdruk als een signaal om aan verbetering te werken.
Tijdsdruk hoort bij de zorg, klagen doe je in je eigen tijd.
Ik maak duidelijk dat tijdsdruk beleving is.
©2014 V&VN en Artemea